Veel gestelde
vragen

De antwoorden en vragen in deze faq zijn aan verandering onderhevig. Met enige regelmaat worden ze ge-update. De antwoorden zijn niet bedoeld als onderdeel van de huurovereenkomst. De definitieve voorwaarden en onderdelen worden vermeld in het huurcontract.